Reggae Lasting Love Songs - Reggae Lasting Love Songs

Download Reggae Lasting Love Songs - Reggae Lasting Love Songs

16-03-2009

Label: VP Records

Prijs: 12.79

# Artiest Titel
1 JC Lodge Someone Loves You Honey 3:16 Download JC Lodge - Someone Loves You Honey 1.00
2 Cynthia Schloss Send Me The Pillow 3:55 Download Cynthia Schloss - Send Me The Pillow 1.00
3 Carlene Davis Stealing Love 4:29 Download Carlene Davis - Stealing Love 1.00
4 Tito Simon I Cried A Tear 2:54 Download Tito Simon - I Cried A Tear 1.00
5 Doddy Dobson Sweet Dreams 3:40 Download Doddy Dobson - Sweet Dreams 1.00
6 Tyrone Taylor Come To Me 3:28 Download Tyrone Taylor - Come To Me 1.00
7 Judy Boucher Can't Be With You Tonight 5:23 Download Judy Boucher - Can't Be With You Tonight 1.00
8 George Banton Everlasting Love 5:22 Download George Banton - Everlasting Love 1.00
9 Pat Ross My Mistake 5:57 Download Pat Ross - My Mistake 1.00
10 Boris Gardner I Wanna Wake Up With You 3:41 Download Boris Gardner - I Wanna Wake Up With You 1.00
11 Derede Williams Why Not Tonight 4:07 Download Derede Williams - Why Not Tonight 1.00
12 Lloyd Chambers Anniversary 2:41 Download Lloyd Chambers - Anniversary 1.00
13 Marcia Griffiths Dreamland 3:14 Download Marcia Griffiths - Dreamland 1.00
14 Doreen Shaffer Sugar Sugar 3:48 Download Doreen Shaffer - Sugar Sugar 1.00
15 Delroy Wilson Nothing Gonna Change My Love 3:40 Download Delroy Wilson - Nothing Gonna Change My Love 1.00
16 Donna Marie Welcome To My World 3:19 Download Donna Marie - Welcome To My World 1.00